Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia OC radcy prawnego

Zwód radcy prawnego cieszy się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Polega on na świadczeniu szeroko rozumianej pomocy prawnej różnym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków? Zajmuje się on między innymi wydawaniem opinii, opracowywaniem projektów aktów prawnych, występowaniem przed sądami i urzędami oraz udzielaniem porad prawnych. Ponadto w ostatnich latach zakres kompetencji radców prawnych został rozszerzony, w efekcie mogą oni m.in. występować, jako pełnomocnicy stron w sprawach karnych i karnoskarbowych oraz prowadzić sprawy rodzinne. Jak więc możemy zauważyć ich zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność, jaką niesie za sobą wykonywanie tego rodzaju zawodu. Dlatego też każdy radca prawny zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia radców prawnych, dzięki któremu możliwie jest zabezpieczenie roszczeń, z jakimi wystąpić mogą klienci radcy na skutek zaniechań lub błędów popełnionych przez niego. Dlatego też warto poszerzyć swoją wiedzę na temat obowiązkowych ubezpieczeń radców prawnych, aby wiedzieć, jaki jest ich zakres, czego nie obejmują oraz jakie korzyści zapewniają.

5532074473_370cf15a82_bDokładny zakres oraz przedmiot ubezpieczeń radców prawych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ustawa zawiera informacje na temat tego, kto właściwie ma obowiązek posiadania tego rodzaju polisy. Otóż obowiązek ten spoczywa na osobach, które wykonują różnego rodzaju czynności zawodowe związane z opiniowaniem, doradztwem, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz wystąpieniami przed urzędami i sądami. Każdy radca prawny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia, na co najmniej dzień przed podjęciem przez niego czynności zawodowych. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 50 000 euro, jednakże warto mieć świadomość, że istnieje możliwość powiększenia tej kwoty poprzez np. dodatkowe ubezpieczenie radcy prawnego (więcej w temacie: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-dodatkowe-radcy-prawnego/). Z całą pewnością tego rodzaju rozwiązanie będzie dobrym pomysłem ? zwłaszcza, jeżeli radca prawny współpracuje z większymi przedsiębiorstwami, gdzie koszty ewentualnych błędów są znacznie wyższe niż koszty szkód wyrządzonych osobom fizycznym.

Jeśli chodzi o zakres ochrony, jaką zapewnia ubezpieczenie to dotyczy ona oczywiście wszelkich czynności zawodowych podejmowanych przez radcę prawnego, związanych m.in. z doradztwem prawnym, reprezentowaniem w sądach i urzędach, sporządzaniem dokumentacji i wielu innych. Warto jednak bliżej przyjrzeć się wyłączeniom od ubezpieczenia, których wystąpienie nie będzie obligowało towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkie szkody wyrządzone przez ubezpieczonego małżonkowi oraz innym bliskim członkom rodziny, a także wspólnikom i współubezpieczonym. Dodatkowo ubezpieczenia radców prawnych nie obejmują szkód, jakie powstały po skreśleniu ubezpieczonego z listy radców prawnych, jak również w przypadku zawieszenia takiej osoby w prawach do wykonywania zawodu. Zapis ten nie dotyczy oczywiście sytuacji, w której przyczyna szkody miała miejsce jeszcze w trakcie posiadania prawa do wykonywania zawodu przez ubezpieczonego. Warto również dodać, że ustawodawca wyłącza szkody powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroru oraz stanu wojennego.

Mówiąc o ubezpieczeniach radców prawnych musimy wiedzieć, że radca prawny ubezpieczenie OC zapewnia jego posiadaczowi bardzo wiele korzyści, dlatego też każdy radca prawny powinien dopilnować tego, aby tego rodzaju ubezpieczenie posiadać. Jest to ważne, ponieważ ? jak już wspomnieliśmy na początku ? obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala odpowiednio zabezpieczyć działalność radcy i jego interesy, a także interesy jego klientów. Musimy mieć również świadomość, że posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia przekłada się na znaczny wzrost wiarygodności w oczach klientów, dzięki czemu chętniej nawiązują oni współpracę nie obawiając się ryzyka finansowego w przypadku wystąpienia jakiejś szkody, będącej efektem błędów radcy. Oczywiście brak posiadania tego rodzaju polisy jest równoznaczne z łamaniem prawa, na szczęście w naszym kraju grupa zawodowa radców prawnych jest uważana za jedną z najlepiej zabezpieczonych grup zawodowych.

Obecnie na rynku funkcjonuje bardzo wiele firm ubezpieczeniowych, które oferują ubezpieczenia radców prawnych ? zarówno w podstawowym, określonym ustawą, zakresie jak i w poszerzonym, który zapewnia jeszcze szerszą ochronę. Dlatego też z pewnością warto dokładniej zapoznać się z ofertą jak największej liczby ubezpieczycieli. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie nam wybrać polisę idealnie dopasowaną do naszych oczekiwań, która zapewni nam odpowiednią ochronę w wypadku wystąpienia klientów z roszczeniami. Oczywiście musimy mieć świadomość, że dodatkowe ubezpieczenie radca prawny wiąże się z koniecznością płacenia większych składek ubezpieczeniowych, jednak dzięki wykupieniu takiego ubezpieczenia będziemy mogli czuć się pewniej i bezpieczniej, co w stresującym zawodzie radcy prawnego z całą pewnością jest ogromną wartością. Nikt, bowiem nie jest nieomylny i każdemu mogą przytrafić się błędy, które w zawodzie radcy prawnego mogą nieść za sobą nierzadko poważne konsekwencje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>