Bezpieczna praktyka zawodowa radcy prawnego

Praktyka zawodowa radcy prawnego to bardzo obszerny temat. Z jednej bowiem strony mamy bardzo szeroki zakres oferowanych przez niego usług, z drugiej natomiast konieczność posiadania przez radcę prawnego konkretnej wiedzy oraz nie mniej konkretnych umiejętności. Wiąże się to bezpośrednio z dość sporym ryzykiem zaistnienia błędów, których finansowe skutki mogą być niezwykle dla radcy prawnego dotkliwe. […]

Czy praca radców prawnych może być fascynująca?

Radcowie prawni, tak jak i adwokaci, kojarzą się nam wszystkim z ludźmi uporządkowanymi, żeby nie rzec wręcz nudnymi. Wszak, patrząc z boku – ich praca nie jest niczym fascynującym. To przecież nieustanne wertowanie kodeksów i aktów spraw. To obracanie się w gronie osób o podobnej profesji i podobnych zainteresowaniach. Z czasem, gdy spraw prowadzi się […]

Adwokat i radca prawny – zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Zawody adwokata oraz radcy prawnego należą naszym kraju do tych profesji, które zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. I tak, adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na podstawie Prawa o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia […]

Praca w służbie innym ludziom

Radca prawny to osoba, której zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej osobom trzecim, których to interesy zostały naruszone, bądź też są z jakichś względów zagrożone. To także pomoc przy opracowywaniu różnego rodzaju dokumentacji i wspieranie środowiska biznesowego.