Czy praca radców prawnych może być fascynująca?

Radcowie prawni, tak jak i adwokaci, kojarzą się nam wszystkim z ludźmi uporządkowanymi, żeby nie rzec wręcz nudnymi. Wszak, patrząc z boku – ich praca nie jest niczym fascynującym. To przecież nieustanne wertowanie kodeksów i aktów spraw. To obracanie się w gronie osób o podobnej profesji i podobnych zainteresowaniach. Z czasem, gdy spraw prowadzi się […]