Zawód – radcy prawny

Osoby wykonujące zawód radcy prawnego muszą posiadać polisę ubezpieczenia radców prawnych. Polisa taka ubezpiecza szkody, jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim, podczas wykonywania przez radcę prawnego czynności zawodowych. Ubezpieczenia radców prawnych występują pod postacią podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak i pod postacią dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kilka dodatkowych informacji tutaj: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/).