Praktyka zawodowa radcy prawnego

W dużej mierze zakres czynności zawodowych radcy prawnego pokrywa się z zakresem czynności, jakie w ramach praktyki zawodowej wykonują adwokaci. W obu, bowiem przypadkach, bowiem mamy do czynienia ze świadczeniem pomocy prawnej, reprezentowaniem klientów przed urzędami, reprezentowaniem klientów przed sądami oraz sporządzaniem wzorów umów, dokumentów oraz innych aktów. Radca prawny jednak, w przeciwieństwie do adwokata […]