Zawód – radca prawny

Zawód radcy prawnego jest zawodem stosunkowo niewiele różniącym się od zawodu adwokata. W wielu punktach kompetencje obu tych profesji pokrywają się ze sobą, bowiem podobnie jak adwokat, radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.