Program obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych

Ubezpieczenia radców prawnych, podobnie jak spora część ubezpieczeń dedykowanym innym grupom zawodowym, mogą zostać podzielone na ubezpieczenia OC podstawowe oraz ubezpieczenia OC dodatkowe. Polisa ubezpieczeniowa zarówno w jednej, jak i w drugiej przypadku, adresowana jest osobom wykonującym swój zawód na zasadach określonych w Ustawie o Radca Prawnych.