Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Zawody adwokata oraz radcy prawnego należą do zawodów szczególnych, wiążących się ze szczególnym zakresem odpowiedzialności. Z tego też względu, profesje te zostały objęte obowiązkiem ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek posiadania ubezpieczenia nie dotyczy jedynie adwokatów i radców prawnych niewykonujących zawodu.