Ubezpieczenie OC zawodowe

Przepisy prawa w naszym kraju jasno i precyzyjnie określają obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC przy wykonywaniu niektórych zawodów, których charakter i specyfika wiążą się z koniecznością posiadania dużej specjalizacji, jak również tych w wykonywaniu, których błąd zawodowy pociągnąć za sobą mógłby przykre konsekwencje w wyniku, których ucierpieć mogliby klienci takiego specjalisty, bądź też […]