Ubezpieczenie OC radców prawnych

Radca prawny wykonuje bardzo szeroki zakres czynności. Zajmuje się między innymi wydawaniem opinii, udzielaniem prawnych porad czy też opracowywaniem projektów aktów prawnych. Może on także reprezentować swoich klientów, jako pełnomocnik przed sądami. Duży zakres obowiązków wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego prawo wymaga od radców posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Za sprawą takiego ubezpieczenia radców […]

Co oznacza słowo ?prawnik?

Pod pojęciem prawnika ukrywa się wiele profesji. Są to m. in. radca prawny oraz adwokat. Generalnie rzecz biorąc, pod pojęciem prawnika należy rozumieć osobę, która naukowo bądź zawodowo zajmuje się dyscypliną, jaką jest szeroko rozumiane prawo (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo).

Odpowiedzialność radcy prawnego

Każda obecnie funkcjonująca na rynku firma nie może obejść się bez obsługi prawnej. Ktoś musi kontrolować zgodność umów z obwiązującymi przepisami. Obsługą firm zajmują się wyspecjalizowane kancelarie zatrudniające radców prawnych. Radca prawny samodzielnie decyduje, czy dana umowa może zostać zawarta. Praca, jako radca prawny (więcej: https://radca-prawny.iexpert.pl/)jest, więc zadaniem bardzo odpowiedzialnym. W większych zakładach, często korzystających z […]