Rodzaje ubezpieczeń radców prawnych

Wykonując czynności zawodowe każdy z nas narażony jest na popełnianie błędów. Przytrafiają się one przedstawicielom najróżniejszych zawodów, w tym także radców prawnych. O ile w przypadku wielu innych zawodów konsekwencje błędów nie będą bardzo poważne, o tyle błędy radcy prawnego mogą wiązać się z koniecznością wypłaty wysokiej sumy odszkodowania. Dlatego nie może dziwić fakt, że […]

Wyłączenia w OC radców prawnych

Jako, że radca prawny wykonuje bardzo odpowiedzialny zawód, dlatego nie może dziwić fakt, że reprezentanci tego zawodu objęci są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szeroki zakres usług oferowanych przez radców sprawia, że ryzyko popełnienia błędu jest dość wysokie. Zwiększa to automatycznie szanse na roszczenia klientów w związku z poniesionymi przez nich szkodami. Ubezpieczenie OC pozwala […]

Zawód, któremu ufają klienci

Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto nam zawodowo doradza w ważnych dla nas kwestiach, mógł się pomylić i tym samym wprowadzić nas w błąd. Kiedy udajemy się do radcy prawnego, nie zastanawiamy się nad tym, czy jego porada nie będzie zawierała błędów. A tak zdarzyć się może! Ponieważ nikt nie jest nieomylny, bardzo popularne stają […]

Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia OC radcy prawnego

Zwód radcy prawnego cieszy się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Polega on na świadczeniu szeroko rozumianej pomocy prawnej różnym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków? Zajmuje się on między innymi wydawaniem opinii, opracowywaniem projektów aktów prawnych, występowaniem przed sądami i urzędami oraz udzielaniem porad prawnych. Ponadto w ostatnich […]