Radcowie prawni – bezpieczeństwo korzystania z ich usług

Zawód radcy prawnego jest zawodem wysokiego zaufania publicznego. Wszak zgłaszając się do radcy prawnego liczymy na uzyskanie wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej, na równi z pomocą, której udzielają adwokaci. Tak naprawdę różnice pomiędzy tymi dwoma profesjami są w gruncie rzeczy niewielkie i tyczą tego jakimi rodzajami spraw mogą się przedstawiciele tychże zawodów zajmować. Istnieją wprawdzie pewne […]

Bezpieczna praktyka zawodowa radcy prawnego

Praktyka zawodowa radcy prawnego to bardzo obszerny temat. Z jednej bowiem strony mamy bardzo szeroki zakres oferowanych przez niego usług, z drugiej natomiast konieczność posiadania przez radcę prawnego konkretnej wiedzy oraz nie mniej konkretnych umiejętności. Wiąże się to bezpośrednio z dość sporym ryzykiem zaistnienia błędów, których finansowe skutki mogą być niezwykle dla radcy prawnego dotkliwe. […]

Czy praca radców prawnych może być fascynująca?

Radcowie prawni, tak jak i adwokaci, kojarzą się nam wszystkim z ludźmi uporządkowanymi, żeby nie rzec wręcz nudnymi. Wszak, patrząc z boku – ich praca nie jest niczym fascynującym. To przecież nieustanne wertowanie kodeksów i aktów spraw. To obracanie się w gronie osób o podobnej profesji i podobnych zainteresowaniach. Z czasem, gdy spraw prowadzi się […]

Radca prawny i jego polisa OC

Zawody adwokata oraz radcy prawnego należą do tych profesji, które objęte zostały obowiązkiem posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie radcy prawnego (o którym więcej tutaj: https://radca-prawny.iexpert.pl/) i adwokata służy przede wszystkim zabezpieczeniu interesów ich klientów, choć wspomnieć należy także i o tym, że zabezpiecza ono również interesy samych prawników. Do wysokości sumy gwarancyjnej ciężar za wypłatę […]